Nytt spännande utvecklingsprojekt genomförs i Nynäshamns kommun,
LSS bostäder, under våren.
Därmed är vi fulltecknade för det kommande halvåret.

Snart startar försäljningen av vårt unika dag-för-dag dokument
som blir ett enkelt och lättarbetat komplement till den ordinarie Sociala dokumentationen.

Du/Ni kan maila förfrågningar angående
handledning, metodutveckling och Social dokumentation på

info@utom.se

Per-Hugo Jonsson

VÄLKOMNA!